Banner Image 1

Research Centre & Medical Suites

Banner Image 1

Serviced Apartments

Banner Image 1

Wellness Centre

Banner Image 1

Hi Tech Health Park Residents Clubhouse

Banner Image 1

Hotel & Convention Centre

Banner Image 1

Medical Centre

 
 
 

Latest News
Read more...

 

Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-La (gọi tắt là Hoa Lâm – Shangri-La) là một công ty liên doanh được thành lập tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 5 năm 2008 giữa Công ty TNHH Dịch Vụ Hoa Lâm (Việt Nam) và Tập đoàn Đầu Tư Y Tế Shangri-La (Singapore) nhằm mục đích đầu tư, xây dựng và điều hành Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, đồng thời mang đến nền công nghệ y tế chăm sóc sức khỏe tiên tiến, giúp nâng cao sự phát triển của nền y tế Việt Nam.